Velkommen til oss!

Vi er et kristent fellesskap som holder til i Notodden og er tilknyttet Misjonssambandet (NLM). Troen på Jesus og Guds ord er det som samler oss, og vi ønsker at enda flere skal få høre budskapet som Gud forteller oss gjennom Bibelen. Du er hjertelig velkommen til å bli en del av fellesskapet, og vi håper at du gjennom det du får høre fra Bibelen vil bli bedre kjent med Jesus og vokse i troen.

Hva kan du forvente?

Hvem er vi og hva lærer vi?

Vi er en forsamling inn under Misjonssambandet som ønsker å gjøre Jesus kjent i Norge og utover landegrensene. Vi tror at Gud sendte Jesus til verden for å redde alle de som tror på ham. Vi har skrevet litt mer om dette gode budskapet, og litt om vår trostradisjon.

Evangeliet  Vår lære

Ønsker du å involvere deg?
Powered by Cornerstone